นางสาวจิรฐา ทรงเมตตา ประธานกรรมการบริหาร ได้ส่งสาส์นขอบคุณพนักงานเนื่องในโอกาสวันครบรอบ 1 ปีที่ ACE เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

“สวัสดีค่ะผู้บริหารและพนักงานกลุ่มบริษัท ACE ทุกท่าน คงจำกันได้นะคะว่าวันนี้เมื่อปีที่แล้วซึ่งตรงกับวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 เป็นวันแห่งความทรงจำที่พวกเราทุกคนได้ร่วมกันเฉลิมฉลองความสำเร็จที่ ACE สามารถเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“SET”) ได้เป็นผลสำเร็จและหุ้นของ ACE ก็ได้เริ่มทำการซื้อขายใน SET เป็นวันแรกเช่นกัน ซึ่งนับเป็นก้าวย่างที่สำคัญที่เป็นการเปิดประตูสู่โอกาสทางธุรกิจ การลงทุน และการระดมทุน อย่างมากมายให้กับ ACE และยังทำให้ ACE กลายเป็นที่รู้จักในวงกว้างจากนักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ สื่อมวลชน หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนต่างๆ รวมทั้งประชาชนทั่วไป อย่างในทุกวันนี้

จากวันนั้นถึงวันนี้ แม้ว่าจะเป็นช่วงเวลาที่ประเทศไทยและทั่วโลกต่างได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากปัญหาการแพร่ระบาดของ COVID-19 แต่กิจการของ ACE ยังสามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่องด้วยความมั่นคงและแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น ทั้งในด้านจำนวนโรงไฟฟ้า กำลังการผลิต ผลการดำเนินงาน และฐานะทางการเงิน ซึ่งเป็นการพิสูจน์ให้เห็นถึงขีดความสามารถของพวกเราทุกคนที่เป็นฟันเฟืองสำคัญได้เป็นอย่างดี

ดิฉัน ในฐานะตัวแทนของผู้บริหารต้องขอขอบคุณพวกเราพนักงานกลุ่มบริษัท ACE อีกครั้ง สำหรับความพยายามและความทุ่มเทที่พวกเรามีให้กับ ACE จนนำพา ACE ให้เติบโตอย่างแข็งแกร่งและประสบความสำเร็จมาได้อย่างทุกวันนี้ และหวังว่าพวกเราจะผนึกกำลังร่วมแรงร่วมใจกันเช่นนี้ต่อไปเพื่อสร้างความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ขึ้นให้กับ ACE ของพวกเราทุกคน ขอบคุณค่ะ"