การมีส่วนร่วมพัฒนาเยาวชนและการศึกษา

อีกหนึ่งความมุ่งมั่นตั้งใจในการดำเนินธุรกิจของ ACE ตามแนวทางการดำเนินธุรกิจควบคู่ชุมชนอย่างยั่งยืน กลุ่มบริษัทฯ ยังร่วมผลักดันศักยภาพและคุณภาพชีวิตชาวบ้านในชุมชนรอบพื้นที่โรงไฟฟ้า โดยเฉพาะผู้สูงอายุ และผู้พิการให้มีความเป็นอยู่ที่ดี ผ่านกิจกรรมต่างๆ อาทิ แบ่งปันรอยยิ้มส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ กิจกรรมร่วม

  • “สร้างฝัน ปันยิ้ม น้องอิ่มสุข”
  • “ผ้าป่าเพื่อการศึกษา” เป็นต้น