ACE คว้าสัญญา PPA โครงการโรงไฟฟ้า SPP Hybrid 2 โครงการ

ทันหุ้น-บริษัท แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด(มหาชน) หรือ ACE แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯว่า เมื่อวันที่ 19 มี.ค.2564 บริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นโดยอ้อมสัดส่วน 100% คือบริษัท เอซีอี โซลาร์ จำกัด หรือ ACE Solar และบริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด หรือ BPP ได้เข้าลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า หรือ PPA โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดนาบอน 1 และโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดนาบอน 2 กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย หรือกฟผ.เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

โครงการโรงไฟฟ้า SPP Hybrid นาบอน 1 เป็นโรงไฟฟ้าชีวมวล ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 25.00 เมกะวัตต์ มีสัญญา PPA 21.50 เมกะวัตต์ กับกฟผ. แบบ Feed-in Tariff (FiT) อายุสัญญา 20 ปี และโครงการโรงไฟฟ้า SPP Hybrid นาบอน 2 เป็นโรงไฟฟ้าชีวมวล ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 25.00 เมกะวัตต์ มีสัญญา PPA 21.50 เมกะวัตต์ กับกฟผ.แบบ Feed-in Tariff (FiT) อายุสัญญา 20 ปี โดยทั้ง 2 โครงการ มีสถานที่ตั้งโครงการอยู่ในพื้นที่อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

การเข้าลงนามในสัญญาซื้อขาย PPA ของโครงการโรงไฟฟ้า SPP Hybrid นาบอน 1 และโรงไฟฟ้า SPP Hybrid นาบอน 2 ข้างต้น ทำให้ในปัจจุบันกลุ่มบริษัทมีโครงการโรงไฟฟ้า SPP Hybrid ที่ลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า เป็นที่เรียบร้อยแล้วรวม 3 โครงการ กำลังการผลิตติดตั้งรวม 70 เมกะวัตต์ คงเหลือเพียง 1 โครงการคือโครงการโรงไฟฟ้า SPP Hybrid ระนอง ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 23 เมกะวัตต์ ซึ่งดำเนินการโดย ACE Solar ที่ยังไม่ได้รับการลงนามในสัญญา PPA โดยยังอยู่ในขั้นตอนการขอขยายระยะเวลาการลงนามในสัญญา PPA และขยายกำหนดวัน SCOD กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ที่มา: thunhoon